Redhot has signed an agreement with Innovator Skåne

2013-12-05

Långvarig hög alkoholkonsumtion kan i efterhand identifieras enklare med nya analytiska metoder som tagits fram i Region Skåne.

Innovator Skåne AB har, i samarbete med två idégivare anställda inom Region Skåne, utvecklat och sökt ett flertal patent på förbättrade analytiska metoder för att identifiera långsiktig hög alkoholkonsumtion retroaktivt.
Nu köper redhot diagnostics rättigheterna till patenten och satsar på ett nytt dotterbolag som ska vidareutveckla metoderna med målsättningen att lansera en första produkt redan nästa år. Enligt avtalet får Innovator Skåne och redhot diagnostics ta del av dotterbolagets framtida vinst.

De nya metoderna är baserade på analys av alkoholmarkören fosfatidyletanol (förkortas PEth) som bildas i blodet vid alkoholintag och som kan identifieras i blodprover även en längre tid efteråt. PEth utnyttjas redan idag, men de nya metoderna förenklar hanteringen väsentligt och ger säkrare resultat än de nuvarande metoderna.

Jonas Gallon, vd på Innovator Skåne ser mycket positivt på de möjligheter som metoderna innebär:
– Det här kommer att både hjälpa patienter och spara resurser i sjukvården. Genom att snabbare kunna ställa en korrekt och objektiv diagnos ges patienterna möjlighet till snabbare och väl avvägd behandling, säger Jonas Gallon.

Håkan Randahl är vd för redhot diagnostics:
– Redan under nästa år räknar vi med att lansera den första produkten, i form av praktiska och användarvänliga analytiska referenser. På längre sikt tror vi att objektiv bedömning av tidigare alkoholkonsumtion med hjälp av PEth kommer att användas inom flera andra sektorer utanför sjukvården, vilket borgar för god utveckling av dotterbolaget, säger Håkan Randahl.

Idégivarna Anders Andersson, sjukhuskemist och Anders Isaksson, docent, båda på Labmedicin Skåne, Klinisk kemi Lund är nöjda med såväl samarbetet med Innovator Skåne som avtalet med redhot diagnostics.

-Det har varit fantastiskt att tillsammans med vår affärsutvecklare på Innovator kunna förverkliga våra tankar om hur de här metoderna kan förbättras. Vårt mål är att de ska leda till förbättrad vård och i förlängningen friskare människor. Avtalet med redhot är ett stort steg framåt på den vägen och vi hoppas att metoderna när de väl är på marknaden, snabbt ersätter den nuvarande otillräckliga metodiken, säger idégivarna.

Innovator Skåne AB är ett av Region Skåne helägt bolag med uppdraget att ta tillvara och utveckla de goda idéer med kommersiell potential som växer fram i arbetsvardagen hos Region Skånes medarbetare. Det handlar om nya eller förbättrade produkter och tjänster som Innovators idéutvecklare operativt kan hjälpa de regionanställda att realisera och hitta kunder till.

Redhot diagnostics är ett diagnostikföretag med en unik affärsstruktur, som tar idéer/prototyper från akademisk forskning till produkt till marknad. Detta görs via färdiga processer på ett genomtänkt, snabbt och kostnadseffektivt sätt. Det här konceptet ger den akademiska forskaren ett unikt sätt att enkelt nå marknaden med sin produktid.